ΠΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΥΤΑΒΙΟΥ

Η προεκπαίδευση του κουταβιού ξεκινάει από τη πρώτη στιγμή της άφιξης του κουταβιού στο σπίτι μας και είναι μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες για το μικρό μας σκύλο.
Η χρονική στιγμή που ξεκινάει η εκπαίδευση είναι από την ηλικία των 1,5 εώς τους 3 μήνες , μετά απο αυτό ολοκληρώνονται τα εμβόλια και ο σκύλος μπορεί να βγεί βόλτα.

Τα στάδια προ εκπαίδευσης κουταβιού

Το πρώτο στάδιο της εκπαίδευσης του κουταβιού είναι αυτό της βασικής υπακοής. Η προεκπαίδευση του σταδίου αυτού έχει 2 στάδια:

  • Αξιολόγηση του κουταβιού.
  • Προεκπαίδευση του κουταβιού.

Σε ότι αφορά στο στάδιο της αξιολόγησης , αυτό είναι μία δωρεάν συνάντηση στο χώρο του πελάτη. Μέσα από αυτή τη συνάντηση θα αξιολογήσουμε το χαρακτήρα του κουταβιού σας και θα σας κάνουμε μία πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και της συμπεριφοράς του σκύλου σας.

Σε ότι αφορά στο στάδιο της προ εκπαίδευσης του κουταβιού αυτό περιλαμβάνει τα εξής επίπεδα:

  • Εκπαίδευση τουαλέτας
  • Εκπαίδευση συμπεριφοράς
  • Προστασία του σπιτιού από της καταστροφές

Αναλυτικότερα τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε για την σωστή προεκπαίδευση του κουταβιού είναι τα παρακάτω.

Η προεκπαίδευση του κουταβιού ξεκινάει από τη πρώτη στιγμή της άφιξης του κουταβιού στο σπίτι μας και είναι μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες για το μικρό μας σκύλο.
Η χρονική στιγμή που ξεκινάει η εκπαίδευση είναι από την ηλικία των 1,5 εώς τους 3 μήνες , μετά από αυτό ολοκληρώνονται τα εμβόλια και ο σκύλος μπορεί να βγεί βόλτα.

Προεκπαίδευση κουταβιού

01. Εκπαίδευση του κουταβιού να νοιώθει άνετα στο σπίτι μας

Το αρχικό στάδιο σε ότι αφορά στην εκπαίδευση του κουταβιού είναι η εξοικείωση του με το χώρο του σπιτιού μας. Το κουτάβι λόγω του ότι είναι πολύ μικρό, του είναι πολύ διστακτικό στο να κινηθεί μέσα στο σπίτι.

Συνεπώς είναι πολύ σημαντικής σημασίας η εκπαίδευση του κουταβιού να γίνει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορέσει να νιώσει άνετα μέσα στο σπίτι και να του υποδείξουμε να σημεία του σπιτιού που επιτρέπεται ή απαγορεύεται να επισκεφτεί αντίστοιχα.

02. Εκπαίδευση του κουταβιού να μένει στο πάρκο του.

Το επόμενο στάδιο της εκπαίδευσης του κουταβιού, είναι να μάθει να μένει στο πάρκο του όταν είμαστε απόντες από το σπίτι. Η ηλικία που γίνεται αυτή η εκπαίδευση είναι από 2-5 μήνες. Σε αυτή την ηλικία πονάνε τα ούλα του κουταβιού μας επειδή βγάζει δόντια με αποτέλεσμα να δαγκώνει τα πάντα για αν μπορέσει να ανακουφίσει το πόνο του.

Η λόγος που πρέπει να μάθει να μένει μέσα στο πάρκο του όταν λείπουμε είναι γιατί θα καταστρέψει όλα τα έπιπλα με το να τα δαγκώσει.

03. Εκπαίδευση του κουταβιού στη πάνα

Το επόμενο στάδιο της εκπαίδευσης του κουταβιού και τρίτο κατά σειρά είναι να μπορέσει να μάθει να κάνει την ανάγκη του πάνω στη πάνα. Τα κουτάβια μέχρι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ου εμβολιασμού τους απαγορεύεται να βγαίνουν βόλτα, οπότε τους πρώτους μήνες της ζωής τους είναι πολύ σημαντικό να μάθουν να κάνουν την ανάγκη τους στη πάνα.

Άρα η σειρά που ακολουθείται είναι πρώτα να μάθει να κάνει ην ανάγκη του στη πάνα και μετά έξω από το σπίτι.

04. Εκπαίδευση του κουταβιού στη συμπεριφορά

Το επόμενο και τελευταίο στάδιο της εκπαίδευσης του κουταβιού, είναι να μάθει να έχει σωστή συμπεριφορά μέσα στο σπίτι.

‘Οπως αναφέρθηκε παραπάνω λόγω του ότι το κουτάβι μας βγάζει δόντια και πονάνε τα ούλα του δαγκώνει ασταμάτητα τα χέρια , τα πόδια μας αλλά και όλα τα έπιπλα του σπιτιού.

Σημαντικό λοιπόν ρόλο στην εκπαίδευση του παίζει το να μάθει πως δεν επιτρέπεται να μας δαγκώνει.